Bjørn F. har kjørt opp løypene i hyttefeltet og opp mot Gråsjøen idag. Løypa til Rudshytta er fortsatt ikke kjørt opp pga løs snø.

Det må forventes at løypene oppe på fjellet og på myrdrag blåser delvis eller helt igjen imorgen på grunn av sterk vind. Løypene blir ikke kjørt opp igjen i løpet av helgen, men igjen til neste helg.