Kjølseterrunden og over fjellet til Rudshytta er kjørt opp.Det er også kjørt inn til Rendalsgrensa i Gluggen. Siste 500 meteorene ned til Rudshytta er ikke kjørt grunnet kommer ikke opp igjen.
Er ikke god kvalitet på løypene oppe på fjellet grunnet mye ugjevnheter og flekkvis lite snø og steiner som stikker opp.
Uværsløypa går ikke å kjøre opp foreløpig .