Løypene i hyttefeltet og opp til Gråsjøen er kjørt opp i dag. Det øverste snølaget er nå blitt nokså fast slik at i dag fikk jeg kjørt uværsløypa til Rudshytta. Det er ikke kjørt spor.
Kjølseterrunden og Gluggen blir ikke kjørt før en til påske.