Løypene i hyttefeltet og opp til Gråsjøen blir kjørt opp, samt uværsløypa i skogen til Rudshytta. Men ikke over fjellet på grunn for dårlig sikt.