Gått Kjølseterrunden/Nelitangen idag. Oppstikkende fjellris,mose og stein en del steder, men greit å unngå. Greie løyper og fint skiføre med Universal klister👍
Bjørn informerer om lite snø/en del barmark ved Gråhøgda mot Rudshytta.