Løypene er ikke kjørt opp til denne helga.Dette på grunn av stort snøfall ca 50 cm som kom i løpet av to døgn.l tillegg har det vært tett tåke slik at det ikke går å se hvor løypa går. Kjører opp så snart værforholdene blir bedre.
Beklager dette .