Været bedret seg litt i dag, slik at det ble mulig å kjøre opp igjen løypene. Alle løyper i hyttefeltet og opp til Gråsjøen er kjørt opp.
Det kan være overvann på sjøen der det ikke er kjørt.