Løypene blir kjørt opp lørdag morgen da det fortsatt snør litt. Det er da løypene i hyttefeltet og til Rudshytta som blir kjørt nå.