Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta med retur over fjellet er kjørt opp nå. Kjølseterrunden blir blir kjørt opp når sikten blir bedre, er noe tåke enda.
Løypa rundt Gråhøgda blir forsøkt kjørt opp å merket i morgen.Nærmere info kommer
når løypa er klar.