Løypa fra Rudshytta via Gluggen og til Gråsjøen blir kjørt m/ sporlegger i morgen
tidlig, og blir da klar til bruk.
God tur !