Til info blir det ikke kjørt noe mere løyper i år.

Hilsen styret