Løypene i hyttefeltet og bekkedalen opp til Gråsjøen er kjørt opp i dag. Det er også kjørt opp fra Gråsjøen via parkeringsplassen oppe på toppen og ned til Oasen. Det er fortsatt lite snø oppe på fjellet. Der går spormaskin ned i mosen mange steder.