Løypene i hyttefeltet og opp til parkeringsplassen Gråsjøen og ned til Oasen blir kjørt opp på fredag.