Bjørn har testet forholdene idag, og det er fortsatt utfordinger oppe på fjellet.
Vi planlegger da å kjøre opp følgende løyper lørdag 16.Februar:
Løypene i hyttefeltert, uværsløypa til Rudshytta, fra Gråsjøen til Gluggen/Blankgrytkroken, nedre/vestre del av Kjølseterrunden.
Det er for lite snø på baksiden av Gråhøgda, over fjellet fra Rudshytta til Gråhøgda og østre del av Kjølseterrunden over Nelitangen, så disse blir foreløbig ikke kjørt.