Bjørn har kjørt spor i alle løyper i hyttefeltet idag, samt Uværsløypa igjennom Gravbekkdalen til Rudshytta. Kjørt baksiden av Gråhøgda til Blankgrytkroken/Gluggen og ned til Gråsjøen, men det er enkelte områder som ikke er sporsatt bak Gråhøgda pga. Lite snø. Det er ikke kjørt over fjellet fra Rudshytta og sørover forbi Steinhøgda.
Kjølseterrunden er også kjørt opp i sin helhet med noe justert løype over øvre del av Nelitangen.
God tur !