Løypene er kjørt opp fra Gråsjøen og i hyttefeltet etter nattens snøfall.Det er også kjørt til Rudshytta. Fra Rudshytta via Gluggen og til Gråsjøen er det ikke kjørt grunnet tett tåke og null sikt. Det samme gjelder også Kjølseterrunden. De to løypene blir kjørt når sikten blir bedre.