Løypene i hyttefeltet , til Rudshytta og Gråsjøen er kjørt opp i dag.