Løypene i hyttefeltet, til Gråsjøen, og uværsløypa til Rudshytta kjøres opp lørdag morgen 9.mars