Løypene i hyttefeltet til Rudshytta og Gråsjøen er kjørt opp i dag.