Løypene i hyttefeltet uværsløypa til Rudshytta og opp til Gråsjøen er kjørt opp i kveld. Det er kommet ca. 15 -20 cm snø siden forrige helg, men den er blåst vekk oppe på fjellet så der er det problemer å få kjørt spor.