På grunn av lite snø i en del områder blir følgende løyper ikke kjørt i påsken: Kjølseterrunden, Rudshytta – Gluggen, Rudshytta over fjellet til parkeringen.
Bjørn kjører i morgen tidlig opp løypene i hyttefeltet og uværsløypa til Rudshytta. Kjører også løype fra Gråsjøen til Gluggen/Blanksgrytkroken(dog er løypestikkene tatt inn).