Bjørn har kjørt opp løypene i hyttefeltet idag, til Gråsjøen og uværsløypa til Rudshytta. Det er ikke kjørt over fjellet fra Rudshytta. Løypene her isede/harde selv etter oppkjøring.