Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta blir kjørt opp tidlig lørdag morgen.