Fortsatt usikkert om Bjørn kan kjøre løyper pga lite snø og da det fortsatt er partier med stein etc ,samt 10 cm overvann på Gråsjøen. Bjørn gjør en ny vurdering og kjører hvis han mener det er mulig. Ellers må det inntil videre tråkkes løyper av de som er på tur dessverre