Løypene i hyttefeltet vil bli forsøkt oppkjørt på lørdag morgen hvis været tillater det.