Løypene rundt Gråhøgda, Kjølseterrunden, Gråsjøen ned langs med Gråsjøbekken og over til Gråsjøveien er kjørt i dag tidlig.