Bjørn har ikke fått kjørt opp løypene idag da det har vært for hardt, men vi vil prøve å få kjørt opp alle løypene søndag morgen da det er meldt bedre vær og sikten gjør at Gråhøgda rundt og Kjølseterrunden også kan kjøres.