Som nevnt tidligere idag, så har Bjørn kjørt Gråhøgda rundt og løyper rundt Gråsjøen. Det er lite snø/bare flekker bak Gråhøgda, og han har derfor vært nødt til å ta inn løypestikkene i kveld. Det samme er gjort på Kjølseterrunden, men har samtidig kjørt med spormaskin der. Det blir ikke kjørt noe mere løyper søndag eller mandag, så de må brukes som de er.