Bjørn Fjellmo har idag kjørt løypetraseene i hyttefeltet med med rulle med unntak av følgende traseer:

  • Fjellveien(Jon Gunleiksrudsvei) opp til fjellet.
  • Gravbekkdalen og til Rudshytta.
  • Gravbekkbekkdalen-Fjellveien(Jon Gunleiksrudsvei).
  • Fra Oasen paralellt med Gråsjøveien ned til Stormyra.

Så mulig å gå opp mot Gråsjøen enten fra Oasen opp til fjellet eller bort til Gråsjøbekken, og over Stormyra og opp langs Gråsjøbekken.

Det trengs en del mer snø før det kan kjøres med slodd og sporsetter, men håper dagens oppkjøring er til hjelp for å komme seg ut og for senere sporsetting.

God Jul !