Tidligere oppkjørte løyper til jul er kjørt opp med spor igjen i dag tidlig.

Løypene planlegges kjørt opp igjen i u-3/2023 iht retningslinjene, og vi vil da prøve kjøre opp løypene i Gravbekkdalen og til Rudshytta(Uværsløypa).