Det er ikke kommet ny snø i løpet av uka, og det har vært mildt en periode og løypene har nå satt seg/frosset.
Vi vil ikke kjøre opp løypene denne helgen da oppkjøring med løypesetter ikke vil gjøre det bedre , da den ikke får «freset» opp snøen og satt nye spor.