Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta ble kjørt opp på morgenen i dag. Kjølseterrunden ble også kjørt opp.Det har vært noe vind i fjellet i dag også, så det kan nok ha lagt seg litt snø i sporene noen steder.