Løypene vil først bli kjørt opp igjen torsdag morgen(23.02.23) siden det er meldt snø i morgen onsdag med vind. Status oppdateres på torsdag etter at løypene er kjørt.