Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta er kjørt opp igjen etter nattens uvær. Har kjørt over fjellet fra Rudshytta til Gråsjøen. Skal kjøre opp Kjølseterrunden nå .