Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta med retur over fjellet til Gråsjøen er kjørt opp i dag.