Løypene i hyttefeltet og opp til Gråsjøen er kjørt opp på morgenen i dag.Det samme med løypa til Rudshytta med retur over fjellet. Det er litt vind på fjellet, så
Der kan det bli noe fokksnø i sporene.