Blog Image

Løypekjøring

Oppdatert informasjon

Løypestatus for Gråsjøfeltet.

Løyperapport

Uncategorised Posted on 18 Mar, 2023 10:39

Løypene i hyttefeltet og opp til Gråsjøen er kjørt opp på morgenen i dag.Det samme med løypa til Rudshytta med retur over fjellet. Det er litt vind på fjellet, så
Der kan det bli noe fokksnø i sporene.Løyperapport

Uncategorised Posted on 10 Mar, 2023 16:46

Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta med retur over fjellet til Gråsjøen er kjørt opp i dag.Løyperapport

Uncategorised Posted on 02 Mar, 2023 09:49

Kjører opp løypene nå. Har vært sterk vind i går ettermiddag/ kveld var oppe på 27 sek/m på kvelden. Er fortsatt vind nå å . Kjører opp over fjellet fra Rudshytta og Kjølseterrunden nå.Løyperapport

Uncategorised Posted on 26 Feb, 2023 10:10

Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta er kjørt opp igjen etter nattens uvær. Har kjørt over fjellet fra Rudshytta til Gråsjøen. Skal kjøre opp Kjølseterrunden nå .Løypestatus

Uncategorised Posted on 25 Feb, 2023 15:29

Som dere sikkert har sett så rr løypene i feltet og til Rudshytta kjørt opp på formiddagen i dag. Ble kjørt litt senere i dag grunnet kraftig vind på morgenen. Kjølseterrunden blir kjørt opp så snart vinden avtar. Så ingen hensikt å kjøre i dag grunnet den kraftige vinden og dårlig sikt grunnet snøfokk.Løyperapport

Uncategorised Posted on 24 Feb, 2023 09:44

Løypene i hyttefeltet og uværsløypa til Rudshytta er kjørt opp på morgenen i dag.Løypene oppe på fjellet fra Rudshytta og Kjølseterrunden inkl. Gråsjøen rundt blir kjørt opp senere grunnet sterk vind og snøfokk. Det er også noe snøfokk enkelte steder i uværsløypa.Løyperapport

Uncategorised Posted on 23 Feb, 2023 11:43

Løypene er kjørt opp igjen i dag.Løypene oppe på fjellet og der hvor terrenget er åpent vil det nok legge seg snø i sporene da vinden har begynt å øke på igjen.Løypestatus 21.02.23

Uncategorised Posted on 21 Feb, 2023 17:20

Løypene vil først bli kjørt opp igjen torsdag morgen(23.02.23) siden det er meldt snø i morgen onsdag med vind. Status oppdateres på torsdag etter at løypene er kjørt.Løyperapport

Uncategorised Posted on 20 Feb, 2023 15:05

Alle løyper er kjørt opp igjen i dag. Løypene som er oppe på fjellet kan nok blåse igjen da det blåser litt nå. De løypene blir ikke kjørt opp igjen før vinden stillner.Løyperapport

Uncategorised Posted on 18 Feb, 2023 16:18

Løypene i hyttefeltet og til Rudshytta ble kjørt opp på morgenen i dag. Kjølseterrunden ble også kjørt opp.Det har vært noe vind i fjellet i dag også, så det kan nok ha lagt seg litt snø i sporene noen steder.Løyperapport

Uncategorised Posted on 11 Feb, 2023 11:28

Løypene i hyttefeltet og opp til Gråsjøen videre til Rudshytta er kjørt opp på morgenen i dag. Dårlig sikt oppe på fjellet.Løyperapport

Uncategorised Posted on 03 Feb, 2023 18:18

Alle løyper i feltet er kjørt opp iettermiddag.
Løypa til Rudshytta og over fjellet til Gråsjøen blir kjørt opp i morgen tidlig.Løypestatus 27.01.23

Uncategorised Posted on 27 Jan, 2023 13:12

Det er ikke kommet ny snø i løpet av uka, og det har vært mildt en periode og løypene har nå satt seg/frosset.
Vi vil ikke kjøre opp løypene denne helgen da oppkjøring med løypesetter ikke vil gjøre det bedre , da den ikke får «freset» opp snøen og satt nye spor.Løypestatus 20.01.23

Uncategorised Posted on 20 Jan, 2023 14:43

Bjørn Fjellmo har i går/idag kjørt/tråkket alle løypene i hyttefeltet med snøscooteren, samt uværsløypa til Rudshytta og over fjellet tilbake. Sporsetting er igang nå, så da skal det være fine løyper til i morgen.

Nydelig vær i fjellet i dag!

Se videolink;

rondane -sølnkletten 200123Løypestatus 31.12.22

Uncategorised Posted on 31 Dec, 2022 12:32

Tidligere oppkjørte løyper til jul er kjørt opp med spor igjen i dag tidlig.

Løypene planlegges kjørt opp igjen i u-3/2023 iht retningslinjene, og vi vil da prøve kjøre opp løypene i Gravbekkdalen og til Rudshytta(Uværsløypa).Løyperapport

Uncategorised Posted on 30 Dec, 2022 11:35

Løypene er kjørt opp igjen på morgenen i dag.Løypestatus 23.12.22

Uncategorised Posted on 23 Dec, 2022 14:20

Bjørn Fjellmo har idag kjørt løypetraseene i hyttefeltet med med rulle med unntak av følgende traseer:

  • Fjellveien(Jon Gunleiksrudsvei) opp til fjellet.
  • Gravbekkdalen og til Rudshytta.
  • Gravbekkbekkdalen-Fjellveien(Jon Gunleiksrudsvei).
  • Fra Oasen paralellt med Gråsjøveien ned til Stormyra.

Så mulig å gå opp mot Gråsjøen enten fra Oasen opp til fjellet eller bort til Gråsjøbekken, og over Stormyra og opp langs Gråsjøbekken.

Det trengs en del mer snø før det kan kjøres med slodd og sporsetter, men håper dagens oppkjøring er til hjelp for å komme seg ut og for senere sporsetting.

God Jul !Løyper julen 2022

Uncategorised Posted on 19 Dec, 2022 08:43

Snømengden er ikke optimal enda, men Bjørn Fjellmo vil prøve å kjøre løypetraser i hyttefeltet med snøscooter i første omgang til jul. Med dagens snømengde så kan det ikke kjøres til Rudshytta.
Løyperapporten oppdateres når første løypekjøring er gjennomført.Løypestatus 10.april 2022

Løypekjøring Posted on 10 Apr, 2022 12:06

Bjørn har prøvd å kjøre spor i de fleste løypene i hyttefeltet og opp til Gråsjøen idag. Har også kjørt tur-retur Rudshytta i skogen fra Gravbekkdalen. Vil også kjøre en runde på Gråsjøen senere idag når det blir litt mildere(mykner opp litt).

Det er mye bart og steiner stikker opp, så dette er siste turen iår om det da ikke skulle komme vesentlig med snø i løpet av påsken!

Det er hardt i løypene, så vær forsiktige på tur!Løyperapport.

Uncategorised Posted on 08 Apr, 2022 17:13

Det vil bli forsøkt kjørt spor i de tidligere kjørte løypene dvs hyttefeltet og til Rudshytta, når vinden stilner. I dag har det blåst kuling, og litt snø i tillegg så sikten har til tider vært lik null.« PreviousNext »